EPF Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. 2022 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanmaya başlanacaktır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 yılı sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.

Yazım kurallarımıza uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmektedir. Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (15.06.2020)

Cilt 6 - Sayı 2 - Ağustos 2021 Last Issue

1. The Effect of the Global Financial Crisis on the Market Structure: The Case of the Turkish Banking Sector

Mustafa ILDIRAR  İbrahim BAŞARAN 

Sayfa: 289-303

2. Turkey's Electricity Market Current Situation and Alternative Policy Recommendations

İlknur Yeşim DİNÇEL 

Sayfa: 304-321

3. The Effect of Uncertains in European Economic Policies on the BIST 100 Index

Saffet AKDAĞ  Hakan YILDIRIM 

Sayfa: 322-331

4. Hayat Dışı Sigorta Sektöründe Kârı Etkileyen Firma İçi Faktörlerin İncelenmesi: Bulanık Hedef Programlama Örneği

Yusuf AKGÜL  Fuat ÇAMLIBEL  Selma ÇAMLIBEL

Sayfa: 332-355

5. Ekonomi-Ekoloji Etkileşimi: Neoklasik Çevre İktisadı İle Ekolojik İktisadi Düşünce Birbirini Tamamlıyor Mu?

Selin ZENGİN TAŞDEMİR 

Sayfa: 356-370

6. The Effect of Financial Development, Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and International Tourism on Greenhouse Gas Emission in High-Income Countries from Different Continents

Onur GÖZBAŞI  Buket ALTINÖZ  Oğuz ÖCAL 

Sayfa: 371-384

7. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Doğrusal Olmayan İlişki: IMF Finansal Gelişmişlik Endeksi İle Yeni Bulgular

Anıl BÖLÜKOĞLU 

Sayfa: 385-402

8. Analyzing the Impact of Interest Rate on Dry Bulk Freight Market with Time-Varying Causality Method

Abdullah AÇIK  Özhan OKUTUCU Kamil Özden EFES  Sadık Özlen BAŞER 

Sayfa: 403-417

9. IPO Valuation and IPO Inter-Industry Effects

Sureyya Burcu AVCI 

Sayfa: 418-438

10. Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR 

Sayfa: 439-463

11. İnsan Hakları Normları ve İnsan Hakları Hiyerarşisi

Melek SARAL 

Sayfa: 464-482

12. Kadife Eldiven İçindeki Demir Yumruk: Rusya’nın Orta Doğu’daki Yumuşak Gücü

Muhammed Kürşad ÖZEKİN  Sibel KIRCAN 

Sayfa: 483-514

13. Güneş Enerjisi ve Ekonomik Büyüme

Ümit KOÇ 

Sayfa: 515-533

14. Kur Riski ve Kur Riski Yönetiminin Firma Performansına Etkisi

Zekai ŞENOL  Selahattin KOÇ 

Sayfa: 534-564

15. Yapay Zeka Yöntemleri İle Hisse Senedi Fiyat Öngörüleri

Efe ARDA  Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 

Sayfa: 565-586

Duyurular