EPF Journal

Journal of Research in Economics, Politics & Finance aims to provide a platform where scholars and researchers share their experience and publish high quality studies in the field of economics, politics and finance. Authors can publish their original scientific studies in the field of economics, politics (international relations) and finance in Journal of Research in Economics, Politics & Finance.  For your questions and comments about the journal, please feel free to contact epfjournal@gmail.com.  Publication Frequency: Triquarterly (April, August, December)

Volume 6 - Issue 1 - 2021 Last Issue

 1.  The Impact of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on Financial Development: Evidence from Emerging Countries
  Sayfalar 1 - 15
   Feyyaz ZEREN, Süleyman Serdar KARACA
 2.  Forecasting of Volatility in Stock Exchange Markets by MS-GARCH Approach: An Application of Borsa Istanbul
  Sayfalar 16 - 35
   Abdulkadir KAYA, İkram Yusuf YARBAŞI
 3.  Türkiye’de Yüksek Eğitimin Kişi Başına GSYİH’ye Etkisi: İller Bazında Bir İnceleme
  Sayfalar 36 - 59
   Evren DENKTAŞ, Kerem KİPER
 4.  Temiz Enerji Sektörü, Teknoloji Sektörü ve Ham Petrol Arasındaki Yayılım İlişkisi
  Sayfalar 60 - 81
   Ahmet Galip GENÇYÜREK, Ramazan EKİNCİ
 5.  The Political Economy of Rural Syria: Narrative, Class, and Conflict (1970-2011)
  Sayfalar 82 - 100
   Ahmad BORAZAN
 6.  A Review on The Relationship between Oil Prices and Stock Prices in Turkey: New Evidences from Fourier Approach
  Sayfalar 101 - 111
   Mehmet SONGUR
 7.  Trakya Bölgesi’nde Piyasaya Giriş-Çıkış Dinamikleri ve İstihdam Yaratımı
  Sayfalar 112 - 127
   Burcu ŞENALP, Umut Erksan ŞENALP
 8.  Türkiye’deki İl Belediyelerinin Mali Sürdürülebilirliği: Dinamik Panel Veri Analizi
  Sayfalar 128 - 158
   Murat BELKE
 9.  Kredi Kartı Harcamalarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve COVID-19 Pandemi Dönemi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 159 - 180
   Murat YILDIRIM, Hüseyin Utku DEMİR
 10.  Firmaların BIST Kurumsal Yönetim Endeksine Alınmasının Hisse Senedi Getirisine Etkisi
  Sayfalar 181 - 200
   Nuriye YETGİN, Ersan ERSOY
 11.  From ESDP to Today’s New Initiatives: Does Neofunctionalism Work?
  Sayfalar 201 - 215
   Sıla Turaç BAYKARA
 12.  Enerji Güvenliği Ekseninde Doğu Akdeniz Gaz Forumu
  Sayfalar 216 - 239
   Ferhat KÖKYAY
 13.  BÖLGESEL COVID-19 VAKA SAYILARI, ALTIN FİYATLARI, EURO VE BIST ŞEHİR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 240 - 253
   Nesrin ÖZKAN, Ulaş ÜNLÜ
 14.  Türkiye’de Sektör ve Kaynak Bazlı Enerji Kullanımları Yakınsıyor mu? Panel TAR ve Çoklu Kırılmalı Birim Kök Bulguları
  Sayfalar 254 - 274
   Kumru TÜRKÖZ, Utku UTKULU
 15.  Between Neoliberalism, Motherhood and Dictatorship: Women’s Citizenship and Participation in Latin America
  Sayfalar 275 - 288
   Elif GÖZLER ÇAMUR

Announcements