EPF Journal


HAKKINDA

Peer Reviewed International Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. 2022 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanmaya başlanacaktır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir. 

2022 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanacaktır.

https://scholar.google.com/citations?user=jbw-LXcAAAAJ&hl=tr&authuser=1 

Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (10.01.2021)

Cilt 6 - Sayı IERFM Özel Sayısı Aralık 2021 Last Issue

1. COVID-19 Salgını Döneminde Aşı Milliyetçiliği ve Türkiye’nin Aşı Diplomasisi

Barış ESEN 

Sayfa: 1-17

2. Finansta Makinelerin Yükselişi: Koşul Bazlı Algoritma İle TCMB Faiz Kararına Bağlı Forex Piyasalarında Otomatik İşlem Açma

Ahmet Tuğberk ÇİTİLCİ 

Sayfa: 18-32

3. An Analysis of the Relationship between Foreign Direct Investment and Sustainable Development

Canan ŞENTÜRK  Şerife KUYUN

Sayfa: 33-53

4. The Effect of Renewable and Fossil Fuel Energy Consumption on Total Factor Productivity in G20 Countries

Buket ALTINÖZ 

Sayfa: 54-64

5. Kredi Temerrüt Takası (CDS) ve Borsa Endeks İlişkisi: BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Ali BAYRAKDAROĞLU  Çağatay MİRGEN 

Sayfa: 65-78

6. Gelişmekte Olan Ülkelerde Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansal Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Kenan İLARSLAN 

Sayfa: 79-96

7. Tanzi ve Patinkin Etkisinin Panel Veri Analizi: Euro Bölgesi Ülkeleri

Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE  Fatih AKÇAY  Ersin YAVUZ 

Sayfa: 97-118

8. Türk İmalat Sanayiinde İthal Girdi Kullanımı ve Firma Performansı

Umut Erksan ŞENALP 

Sayfa: 119-138

9. Covid-19 Sürecinin Ulaştırma Sektörü Finansal Performansına Etkileri

Serdar ALNIPAK  Süleyman KALE 

Sayfa: 139-156

10. Türk Savunma Sanayi Firmalarında İhracat, Satış Hasılatı ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Alibey KUDAR 

Sayfa: 157-171

11. Covid-19 Pandemisi İle Çeşitli Finansal Göstergeler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

Arzu ÖZMERDİVANLI 

Sayfa: 172-191

12. Türkiye’de İhracat İle Konteyner Taşımacılığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Nedensellik Analizi

Hazar DORDUNCU 

Sayfa: 192-206

13. Twitter Bazlı Belirsizlik Endeksi Kripto Paraların Volatilitesini Etkiler mi?

Sümeyra GAZEL 

Sayfa: 207-224

14. Türkiye’de İçsel Büyüme Modeline Kademeli Bir Bakış: Kantil Regresyon Yaklaşımı

Merve ALTAYLAR  Serap DURSUN 

Sayfa: 225-246

15. Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye İçin Bölgesel Bazda Bir İnceleme

Serdar GÖCEN 

Sayfa: 247-265

Duyurular