EPF Journal

Peer Reviewed International Journal
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.
2022 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanmaya başlanmıştır.
Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.
Dergimiz 20.04.2022 tarihinden itibaren Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmaya başlamıştır. 

Cilt: 7 Sayı: 4 Last Issue

Ayşegül Toy, Ayhan Kapusuzoğlu, Nildağ Başak Ceylan
Ayşegül Ertuğrul Ayrancı, Gizem Arı
Burak, Büyükoğlu
Erdem Kılıç, Sıtkı Sönmezer, Orhan Özaydın
Hüseyin Özdemir
Gizem Vergili, Mehmet Sinan Çelik, Bahar Taş
Zekai Şenol, Tuba Gülcemal, Oğuz Çakan
Seçil Bayraktar Yetim, Ayben Koy
Özlem Öztürk Çetenak
Hasan Kazak

Duyurular