EPF Journal

Peer Reviewed International Journal
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.
2022 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanmaya başlanmıştır.
Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.
Dergimiz 20.04.2022 tarihinden itibaren Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmaya başlamıştır. 

Cilt: 7 Sayı: 1 Last Issue

Ali Rıza İnce,  Mehmet Ali Alan
Emrah Öget 
Aysun Özen,  Canan Büşra Köse 
Oya Alhan, Serhat Yüksel, Hasan Dinçer, Elif Baykal 
Furkan Kılınç, Turan Şener 
Münevvere Yıldız,  N. Serap Vurur 
Gülay Demir 
Mehmet Erkan Kıllıoğlu 
Mustafa Yılmaz, Ahmet Tayfur Akcan, Altuğ M. Köktaş
Mehmet Altuntaş Emre Kılıç, Şevket Pazarcı, Alican Umut
Fatih Günay, Fatih Ecer
Dündar Kök, Elif Hilal Nazlıoğlu
Aysel Öztürkçü Akçay, H. Cem Sayın, Gamze Sevimli Örgün
Kemal Özer, Oğuz Saygın

Duyurular