Volume: 8 - Issue: 2 - Year: 2023

Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
The Effect of ESG Sustainability on Firm Performance: A View under Size and Age on BIST Bank Index Firms
(ESG Sürdürülebilirliğinin Firma Performansına Etkisi: BİST Banka Endeksinde Büyüklük ve Yaşa Bağlı Bir İnceleme)
Turhan Korkmaz, Tuğba Nur
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
The Effects of New Equity Announcements on Stock Returns: An Examination on BIST
(Sermaye Artırımı Duyurularının Hisse Getirileri Üzerine Etkileri: BİST'te Bir İnceleme)
Cumali Ünal, Bahadır Ergün
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
Scale Factor in the Performance of Deposit Banks – The Turkey Case
(Mevduat Bankalarının Performansında Ölçek Faktörü - Türkiye Örneği)
Hatice Elanur Kaplan, Adalet Hazar, Şenol Babuşçu
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
Borsa İstanbul 100 Endeksini Etkileyen Yatırımcı Profilleri: Yerliler mi Yabancılar mı?
(The Investor Profiles Affecting Borsa Istanbul 100 Index: Local or Foreign?)
Metin Coşkun, Gözde Bozkurt, Melih Sefa Yavuz
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
Türkiye Ekonomisinde İşsizlik Histerisi Hipotezinin Geçerliliğinin Analizi: 1988-2020 Dönemi
(The Analysis of the Validity of the Unemployment Hysteresis Hypothesis in Türkiye Economy: The Period of 1988-2020)
Mert Anıl Atamer, Mehmet Uçar, Mücahit Ülger
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
Kredi Temerrüt Swapları ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi
(Analysis of the Relationship between Credit Default Swaps and Macroeconomic Variables)
Ayşegül İşcanoğlu Çekiç, Havva Gültekin
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
Türkiye’de Kredi Temerrüt Swapları ile Küresel Ekonomi Politikası Belirsizlik Endeksi, BIST 100 ve Bankalara Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki
(The Relationship between Credit Default Swaps, Global Economic Policy Uncertainty Index, BIST 100 and Foreign Direct Investment in the Banking Sector in Turkey)
Hakan Kum, Zeynep E. Topaloğlu, Melek Kıdemli
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
Dışsal Şoklar, Uluslararası Petrol Fiyatları, Para Arzı ve Enflasyon Arasındaki Dinamik İlişkilerin Analizi: Sürekli Dalgacık Yaklaşımından Kanıtlar
(An Analysis of the Dynamic Co-movements between External Shocks, International Oil Prices, Money Supply and Inflation: Evidence from the Wavelet Coherence Approach)
Tuncay Çelik, Mustafa Koçoğlu, Mustafa Duhan Soysal
Research Article   Open Access    Açıklama: Societal determinants of flood-induced displacement – Peace Research  Institute Oslo (PRIO)
Likidite Bolluğu Ekseninde Kaldıraç ve Dış Borçlanma Şirketlere Değer Kattı mı? Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama
(Do Leverage and External Debt Add Value to Companies from the Perspective of Liquidity Abundance? Evidence from Borsa Istanbul)
Oğuz Saygın