Açık Erişim Politikası ve Telif Hakkı

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png

by.png

Açık Erişim Politikası
Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Açık erişim, bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır [DergiPark, (Budapeşte Açık Erişim İnsiyatifi Bildirisi 2001) http://acikerisim.ankos.gen.tr/acikerisimsozlugu.htm]
Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonunu imzalamıştır.

Telif Hakkı

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Mart 2023'ten itibaren Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmaktadır.

Yazarlar telif hakkını ve tüm yayın haklarını kısıtlama olmaksızın elinde tutar. Yazarlar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapıldığının belirtilmesi koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons lisansı altında lisanslanır.

Yazarlar, makalenin yayınlandığı dergiye atıf yaparak makalelerinin yayınlandığı versiyonunu kurumsal bir arşive, kütüphaneye gönderebilirler.

Lisans sahibine atıfta bulunarak eser dağıtabilir, kopyalanabilir, üzerinde çalışmalar yapılabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar yapılabilir veya buna benzer işler yapılabilir.