Açık Erişim Politikası

Bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmanın, bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesinden hareketle bu dergi, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

EPF Journal

Dizinler ve Platformlar

  • Asos Index
  • Scientific Indexing Services
  • DRJI
  • Journal Factor
  • i2or
  • idealonline
  • SOBIAD
  • Google Scholar