OnlineFirst Olarak Yayımlanan Makaleler

Bu sayfada yayına hazır hale gelen makaleler, baskıdan önce online olarak yayımlanmaktadır. 

Onlinefirst olarak yayımlanan makalelere aşağıda yer alan örnekte gösterildiği gibi atıf yapılabilir.

Smith, J. A. (2010). Citing advance online publication: A review. Journal of Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a45d7867

EPF Journal

Dizinler ve Platformlar

  • Asos Index
  • Scientific Indexing Services
  • DRJI
  • Journal Factor
  • i2or
  • idealonline
  • SOBIAD
  • Google Scholar