Ücret Politikası

Derginin yayın giderlerini karşılamak amacıyla, gönderilen makalelerden 400 TL ücret talep edilmektedir.

Ücret yatırıldıktan sonra makaleler öncelikle amaç, kapsam, şekil, içerik, literatüre katkı vb. açılardan editör(ler) tarafından değerlendirilir ve hakem değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına karar verilir. EPFAD olarak bir yıl içerisinde yüzlerce makale başvurusu almaktayız. Multidisipliner bir dergi olduğumuz için dergimizdeki yayın rekabeti oldukça yüksektir ve makale kabul oranımız yaklaşık % 35'tir. Dergimiz, teorisi ve ampirik kanıtları güçlü ve literatürde önemli boşlukları doldurmayı hedefleyen makalelere öncelik vermektedir.

Makalenin hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmesi veya hakem değerlendirme sürecinin sonunda makalenin yayına kabul edilmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmamaktadır.

Makale Gönderim Ücreti: 400.00 TL